Sondaż publiczny

Czy uważasz, że ze smogiem, który znów się zaczyna, uporamy się:

Aktualności

Tychy miastem najbardziej przyjaznym seniorom

Tychy

ilustracja

Tak wynika z plebiscytu **„Miasto/gmina życzliwe Długowiecznym” zorganizowanego wspólnie przez „Gazetę Wyborczą” i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Z pośród 60 gmin, które odpowiedziały na pytania m. in. o możliwości spędzania przez seniorów czasu wolnego, infrastrukturę wolną od barier i programy prozdrowotne wybrano 15 najlepszych, a mieszkańcy regionu zdecydowali, że to Tychy z tego grupy robią najwięcej dla najstarszych mieszkańców województwa. Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajęły kolejno: Świętochłowice i Częstochowa.*

Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpiło 17 października podczas spotkania z seniorami na Stadionie Śląskim, podsumowującego akcję DługoWIECZNI. Wzięli w nim udział m.in.: Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego, prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg, Krzysztof Hanke z Kabaretu RAK z czy DJ Wika, działaczka społeczna zaangażowana w sprawy seniorów.

W ramach prowadzonej od trzech lat akcji organizatorzy razem z seniorami zastanawiali się, jak przystosować otaczającą nas rzeczywistość do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Na zakończenie projektu postanowiliśmy poszukać dobrych praktyk w gminach naszego regionu i nagrodzić miejscowości, które dla starszych mieszkańców robią najwięcej- mówi organizatorzy.

W tym celu do wszystkich 167 gmin z województwa śląskiego rozesłało ankiety, w których pytano o możliwości spędzania przez seniorów czasu wolnego, infrastrukturę wolną od barier i programy prozdrowotne.

Odpowiedziało na nie 60 gmin. Spośród nich przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Śląskiej Rady ds. Seniorów wybrali15 takich, w których ich zdaniem seniorom żyje się najlepiej. Z tej grupy wyłoniono zwycięzców – gminy, które najczęściej wskazywali mieszkańcy regionu odpowiadając na pytanie: Które miasto/ gmina Waszym zdaniem najbardziej zasługuje na tytuł "Miasto/Gmina życzliwe DługoWIECZNYM"? .

- Co czwarty mieszkaniec Tychów dziś ma więcej niż 60 lat. Myślę że w innych miastach wygląda to podobnie.Demografia jest nieubłagana, dlatego coraz bardziej planując i realizując różne projekty musimy uwzględniać potrzeby seniorów. W Tychach już teraz myślimy o tym co będzie za 10 czy 20 lat. Stąd decyzja m.in. o budowie pięknie położonego Domu Pomocy Społecznej, a następnie na tym terenie także mieszkań chronionych dla seniorów oraz obecnie realizowana inwestycja – Centrum Usług Społecznościowych , które będzie miejsce spotkań i aktywizacji najstarszych mieszkańców miasta. To tylko przykłady – tych działań jest znacznie więcej- cieszę się, że zostały dostrzeżone i tak dobrze oceniają je seniorzy w województwie. To dla nas duże wyróżnienie, ale i
motywacja do dalszego wysiłku, by seniorom w Tychach żyło się jeszcze lepiej – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Tychy jako pierwsze regionie w 2012 roku wprowadziły//program „Aktywni 60+” . Uczestnik programu otrzymuje kartę uprawniającą do ulg i rabatów u 95 partnerów projektu. W celu zwiększenia atrakcyjności programu dla jego uczestników odbywają się zajęcia zumby oraz slim body.
W mieście funkcjonują trzy ośrodki wsparcia prowadzone przez tyskie organizacje pozarządowe. Działają przy placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, dając możliwość integracji międzypokoleniowej. Spotkania odbywają się zarówno z okazji spotkań okolicznościowych, jak i w trakcie codziennych zajęć. W 2010 roku Tychy w ramach konkursu „Samorząd przyjazny seniorom” uzyskały wyróżnienie za stworzenie zintegrowanej sieci ośrodków wsparcia dla osób starszych. W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia wybrała tę tyską inicjatywę jako jedną z siedmiu z całego świata, stanowiącą przykład dobrych praktyk w zakresie organizacji działań kierowanych do osób w podeszłym wieku.

W ramach cyklu warsztatów prowadzonych przez animatora oraz spotkań prowadzonych przez seniora wolontariusza, grupa muzyczna Klubu Seniora ,, Platyna” przygotowuje tematyczne programy artystyczne, prezentowane nieodpłatnie dla seniorów z innych ośrodków i instytucji senioralnych.
Od 2016 r. na terenie Tychów realizowany jest program profilaktyczny przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia.
Od 2001 roku na terenie miasta Tychy realizowany jest program edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. W jego ramach organizowane są m.in. wyjazdy integracyjne oraz zajęcia plenerowe, zajęcia edukacyjne z zakresu
profilaktyki zdrowia. W ramach programu odbywają się również zajęcia komputerowe i rehabilitacyjne, zgodne z zainteresowaniami uczestników i stanem ich zdrowia.

Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednym z najliczniejszym w kraju. Ponad 1300 słuchaczy uczestniczy w m.in. wykładach, spotkaniach, zajęciach sportowych, językowych czy zajęciach śpiewu.

Dodaj swój komentarz

Wywiad

ilustracja

Czasem włącza mi się „śląski tryb”

Rozmowa z Waldemarem Cichoniem, tyskim pisarzem, autorem książek dla dzieci

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Echo historii

ilustracja

Polska nie wtedy się odrodziła!

Mało kto wie, co 11 listopada świętujemy

więcej

W naszej kuchni

ilustracja

Nie taki zwykły ten ziemniak

Wartość odżywcza kartofli jest tak duża, że mogą one – oczywiście przez jakiś czas – stanowić jedyny składnik pożywienia człowieka bez uszczerbku na zdrowiu. Odmian tego niezwykłego warzywa jest około 4000, choć nie wszystkie są jadalne (większość zjadaczy ziemniaków pewnie będzie zdziwiona – jak to, jest więcej rodzajów niż młode i stare?!). Możemy spotkać odmiany białe, żółte, różowe, czerwone, fioletowe a nawet niebieskie (popularne w Irlandii). I właśnie od koloru ziemniaka zależy ilość mikroelementów
i przeciwutleniaczy. Wspólna dla wszystkich rodzajów jest niska zawartość tłuszczów i niezwykłe bogactwo węglowodanów o średnim indeksie glikemicznym. Gotowane bulwy mają więcej białka niż kukurydza i prawie dwa razy więcej wapnia. Oprócz tego maja w sobie błonnik i składniki mineralne takie jak: potas, fosfor, kwas foliowy i witaminy - szczególnie C.

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Ograna przez radnych

Rzutem na taśmę, przed wyborami, lędzińska burmistrz próbowała tereny pod centrum sprzedać pod… Lidla

więcej

Partnerzy