Sondaż publiczny

Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy?

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rekordowe wsparcie i zmiany

Katowice, region. W kończącym się roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył rekordową sumę 450 mln zł na wsparcie projektów ekologicznych w naszym regionie. W przyszłym roku zamierza wydać podobną kwotę. Korzystający z dofinansowania WFOŚiGW muszą jednak się liczyć ze zmianami zasad udzielania pożyczek.

 
więcej
ilustracja

Podpisano porozumienie na rzecz współpracy ekologicznej w regionie

TYCHY, BIERUŃ. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, związane z tą spółką Centrum Innowacji i Wdrożeń Bio-Inwest oraz firma Danone z Bierunia 17 października br. podpisały porozumienie o utworzeniu Ekostrefy – platformy wzajemnej współpracy na rzecz ochrony środowiska. To unikatowe przedsięwzięcie w południowej Polsce.

więcej
ilustracja

Kościół może korzystać z dofinansowania WFOŚiGW na inwestycje ekologiczne

W klasztorze w Rudach, 21 września i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 27 września odbyły się konferencje zachęcające parafie i instytucje kościelne (nie tylko katolickie) do korzystania z preferencyjnych dotacji i pożyczek na inwestycje proekologiczne, oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaprezentowano „Ekoporadnik parafialny” – podręcznik przybliżający zasady starania się o finansową pomoc funduszu. To pierwsze tego typu wydawnictwo trafi do wszystkich parafii w województwie śląskim.

więcej
ilustracja

O plusach i minusach żywności i produktów genetycznie zmodyfikowanych ?Echo? rozmawia z Bernardem Bł

Echo: - Co oznacza termin organizm genetycznie zmodyfikowany?

Bernard Błaszczyk: - Termin organizm genetycznie zmodyfikowany (genetically modified organizm - GMO) oznacza organizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w taki sposób, jaki nie zachodzi naturalnie w wyniku rozmnażania lub rekombinacji
naturalnej. Występuje jeszcze termin żywy zmodyfikowany organizm (living modified organizm - LMO). Żywe zmodyfikowane
organizmy to przede wszystkim odmiany roślin uprawnych, które zostały zmienione w celu uzyskania większego plonu lub  odporności na choroby i szkodniki. Chodzi przede wszystkim o soję, kukurydzę, rzepak, bawełnę, ziemniaki, buraki i len. Obecnie trwają eksperymenty nad modyfikacją genetyczną zwierząt. Np. prowadzone są prace, aby łososie szybciej rosły.

więcej
ilustracja

Rozmowa z Bernardem Błaszczykiem, wiceministrem środowiska

Nowy program powstały przy współpracy Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 300 mln zł, pomoże rozwiązać problemy związane z oczyszczaniem ścieków na obszarach, na których nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie sieci kanalizacyjnej. Dzięki środkom publicznym przydomowe oczyszczalnie ścieków mają na tych obszarach stać się ekologiczną alternatywą dla szamb

więcej
ilustracja

Spółka Master wprowadza opłaty za odbiór posegregowanych śmieci

Po dziesięciu latach bezpłatnego odbierania worków z posegregowanym papierem, plastikiem i szkłem oraz z trawą i liśćmi, spółka „Master” wprowadza w Tychach opłaty za zbiórkę tych odpadów. Od października br. mieszkańcy płacić będą 1,8 zł za odbiór każdego worka na surowce wtórne oraz 1,9 zł za każdy worek z trawą lub liśćmi. Jak tłumaczą władze spółki, wprowadzenie opłat było konieczne, bo rocznie „Master” dopłacał do tego interesu od 0,5 do 1 mln zł. Koszty rosły także dlatego że nie wszyscy tyszanie stosowali się do zasad selektywnej zbiórki. Jak będzie wyglądał nowy system?

więcej
ilustracja

Są pieniądze dla śląskich rolników na wapnowanie gleb.

Rolnicy cztery lata walczyli o rządowe wsparcie dla ratowania jakości gleb, na których sieją i uprawiają. W województwie śląskim sporo ziemi użytkowanej rolniczo ulega zakwaszeniu i skażeniu metalami ciężkimi. Ratunkiem dla takiego stanu rzeczy jest zabieg wapnowania. 1 czerwca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę ze Śląską Izbą Rolniczą, na podstawie której Izba otrzyma w formie dotacji 2 mln zł na zakup i wysiew ponad 26 tysięcy ton wapna nawozowego na obszarze 8900 hektarów.

więcej
ilustracja

Nowa inicjatywa WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Giełda Papierów Wartościowych przekonują samorządy do emitowania obligacji komunalnych na rynku giełdowym. Ma to pomóc samorządom zdobyć pieniądze na rewitalizację zdegradowanych przez przemysł kwartałów, osiedli i dzielnic miejskich.

więcej
ilustracja

Bliżej domu energooszczędnego

Budując dom lub obiekt użyteczności publicznej inwestor zawsze stoi przed dylematem, jakie przyjąć rozwiązania budowlane i instalacyjne, aby budynek zużywał jak najmniej energii. To jeden z najistotniejszych problemów inwestorskich. Zależność jest prosta – im mniej zainwestuje się w materiały budowlane, izolacyjne oraz systemy wentylacyjne i grzewcze, tym większe będą później koszty eksploatacji budynku. Problem jest poważny, bo po pierwsze - energia będzie coraz droższa; a po drugie - unijne dyrektywy wymuszą na Polsce zwiększenie energooszczędności budynków. Tymczasem u nas na ekologiczne rozwiązania nadal stać niewielu. Być może zmieni się to za sprawą systemowego wsparcia dla inwestorów, które chce wprowadzić Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pilotażowy program „Dom energooszczędny” ma ruszyć już jesienią. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce.

więcej

Wywiad

ilustracja

Wszyscy w rodzinie czuli się Ślązakami

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom. Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu, pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się, jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Reginą Sierak, emerytowaną nauczycielką, która opowiada o zawiłych śląskich losach.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

W krainie baobabów i spacerujących lwów

Od pięciu lat Gambia, a od dwóch Senegal zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Polski. Biura podróży wykorzystały ten fakt i zaczęły organizować egzotyczne wycieczki do dzikiej Afryki, oferując różne atrakcje, m.in. spacer z lwami, na który przymierzałam się w czasie ferii zimowych od trzech lat. W tym roku udało się!

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy