EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

„Ujarzmić wiatr”2018

Mikołów • Kreatywny konkurs dla dzieci i młodzieży

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie organizuje, w  ramach kampanii „Klimat dla Śląska” konkurs dla dzieci i młodzieży pt. "Ujarzmić wiatr".

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie instalacji, rzeźby lub zabawki, którą można wprawić w ruch za pomocą wiatru.
Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy przyrodniczej, promowanie idei ochrony przyrody oraz budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych.
Każdy  uczestnik może nadesłać  maksymalnie 1 pracę  konkursową,wykonaną dowolną techniką, prace muszą nawiązywać do tematu konkursu. W konkursie udział mogą brać wyłącznie prace autorskie,  nienagradzane w innych konkursach. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 17 czerwca 2018 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu  Botanicznego podczas obchodów Dnia  Wiatru, organizowanego
w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
Sponsorem nagród rzeczowych w konkursie jest  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.obmikolow.robia.pl/konkursy.
Termin dostarczenia prac upływa 04 czerwca 2018 r

Wywiad

ilustracja

Warto żyć dla ludzi i im służyć!

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom". Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu, pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się, jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Józefem Twardzikiem, który co prawda nie ma własnych dzieci, ani wnucząt, ale jest „dobrym” dziadkiem dla wielu młodych tyszan, z którymi się spotyka i wyjeżdża na wycieczki.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy