EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ekolaury 2017

Polska Izba Ekologiczna

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 17. edycji Konkursu„EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2018”, który ma nacelu promowanie najefektywniejszych i ekoinnowacyjnych działania
i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.
Zgłaszenia przedsięwzięć można składać w kategoriach:
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
- Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
- Ekoprodukt, zielone technologie
- Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
- Energooszczędność, efektywność energetyczna
- Czystsza Produkcja
- Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
- Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
Terminarz 17. edycji Konkursu„EKOLAURY PIE”:
- nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE do 30 czerwca 2018 r.
- ocena formalna wniosków konkursowych do 31 lipca 2018 r.
- wyłonienie Laureatów Konkursu do 30 września 2018 r.
- ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom, październik 2018 r.
Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:
POLSKAIZBAEKOLOGII
40-009 Katowice, ul. Warszawska 3
tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979
Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.pie.pl/ekolaury

 

 

Wywiad

ilustracja

Warto żyć dla ludzi i im służyć!

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom". Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu, pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się, jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Józefem Twardzikiem, który co prawda nie ma własnych dzieci, ani wnucząt, ale jest „dobrym” dziadkiem dla wielu młodych tyszan, z którymi się spotyka i wyjeżdża na wycieczki.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy