EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Jak zachęcić do elektromobilności?

Region • Raport ze zbiorem wskazówek dla samorządów w zakresie rozwoju infrastruktury ładowania samochodów

ilustracja

GreenWay Polska oraz Clean Technica opublikowały raport będący zbiorem wskazówek dla samorządów w zakresie optymalnego rozwoju infrastruktury  ładowania samochodów elektrycznych. Dokument oparty jest na doświadczeniach międzynarodowych ekspertów oraz na dobrych praktykach wdrażanych w europejskich miastach. Oficjalna prezentacja raportu odbyła się podczas konferencji zorganizowanej przez GreenWay Polska i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w Katowicach.

Rekomendacje dla samorządów
Autorzy w raporcie opisali znaczenie elektromobilności dla rozwoju miast, w tym przede wszystkim aspekty zdrowotne i środowiskowe, ale także wpływ transportu elektrycznego na rozwój gospodarczy miast i regionów. Przedstawiono w nim również rekomendacje co do możliwych ról samorządów w rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
W dokumencie znalazły się podstawowe informacje dotyczące technologii ładowania pojazdów elektrycznych oraz wskazówki dotyczące dobrych praktyk w zakresie projektowania i lokalizacji stacji ładowania oraz sposobów zarządzania taką infrastrukturą. Raport prezentuje również informacje na temat  finansowania  rozwoju  infrastruktury  elektromobilności oraz  dane  dotyczące  kosztów  jej utrzymania. Dzięki temu samorządy będą mogły lepiej przygotowywać działania związane z rozwojem takiej infrastruktury i podejmować świadome decyzje
w tym zakresie. Dokument zachęca gminy, zwłaszcza duże  miasta, by już teraz zaczęły planować inteligentną infrastrukturę ładowania dla samochodów elektrycznych. Podkreśla również fakt, iż gminy mają możliwości oraz narzędzia niezbędne do rozwoju instalacji ładowarek w przestrzeni publicznej.
Edukacja
 W chwili obecnej  wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest elektromobilność, co obejmuje, jakie są możliwości samych pojazdów i dlaczego są one lepsze od spalinowych. Samorządy poprzez kampanie medialne, wydarzenia (np. festyny, rajdy samochodowe), oraz odpowiednie oznaczanie elektrycznych autobusów lub stacji ładowania mogą wpływać na poprawę świadomość mieszkańców.
Bezpośrednie zachęty i przywileje
 Samorządy, jak również władze krajowe, mogą oferować szereg narzędzi wsparcia dla kierowców osobowych pojazdów elektrycznych, które mogą znacząco wpływać na rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Wsparcie powinno obejmować między innymi przywileje dotyczące jazdy i parkowania pojazdów elektrycznych (takie jak jazda pasem ruchu przeznaczonym dla autobusów lub zmniejszenie/eliminacja opłat parkingowych), zmniejszenie lub eliminacja opłat związanych z rejestracją samochodu, podatków drogowych i wiele innych.
Przepisy urbanistyczno-budowlane
 Regulowanie sposobu użytkowania gruntów w mieście jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie posiada samorząd miejski. Przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego można stosować, by umożliwiać rozbudowę sieci energetycznej, wesprzeć budowę infrastruktury ładowania, parkowania pojazdów i tworzenia punktów ładowania. Można wykorzystać przepisy budowlane i zezwalać na instalację punktów ładowania w istniejących już budynkach, zachęcać do instalacji stacji ładowania lub wymagać ich w nowych budynkach. Dodatkowo, ponad 200 miast w całej Europie stworzyło strefy nisko- lub zeroemisyjne, aby kontrolować rodzaje pojazdów, które mogą do nich wjeżdżać.

Wywiad

ilustracja

Warto żyć dla ludzi i im służyć!

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom". Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu, pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się, jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Józefem Twardzikiem, który co prawda nie ma własnych dzieci, ani wnucząt, ale jest „dobrym” dziadkiem dla wielu młodych tyszan, z którymi się spotyka i wyjeżdża na wycieczki.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy