Sondaż publiczny

Wybory samorządowe już niebawem. W naszej okolicy najważniejszym samorzowcem jest prezydent Tychów. Obecny – Andrzej Dziuba – pełni tę funkcję już od 18 lat.

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nabór wniosków

Innowacyjne technologie środowiskowe

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe w ramach programu Sokół. To wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) organizuje taki nabór po raz trzeci.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW – Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarceCzęść 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
W trzecim naborze NFOŚiGW zwiększył limit kwot finansowania zwrotnego:
- do 5 mln zł w fazie B+R (badania i rozwój),
- do 150 mln zł w fazie
W (wdrożeniowa) dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.
Zapisy programu wskazują, że zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się
w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach:
- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
- zrównoważona energetyka,
- surowce naturalne i gospodarka odpadami.
Szczegółowe informacje dotyczące trzeciego naboru dostępne są na stronie programu Sokół.
Dodatkowo 6 marca 2018 r.
w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) odbędzie się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas jego trwania będzie można skonsultować propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji czy urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać do 1 marca.•

Wywiad

ilustracja

Mordowali polskich patriotów

Rozmowa z Damianem Fierlą, tyskim historykiem i wielokrotnym weteranem bitwy wyrskiej.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Bieruński geszeft po warszawsku

Nowak – cudotwórca. I nie chodzi wcale o Zbigniewa Nowaka

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy