Sondaż publiczny

Czy przejęcie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest dobrym pomysłem?

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nabór wniosków

Innowacyjne technologie środowiskowe

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie na innowacyjne technologie środowiskowe w ramach programu Sokół. To wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) organizuje taki nabór po raz trzeci.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW – Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarceCzęść 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
W trzecim naborze NFOŚiGW zwiększył limit kwot finansowania zwrotnego:
- do 5 mln zł w fazie B+R (badania i rozwój),
- do 150 mln zł w fazie
W (wdrożeniowa) dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.
Zapisy programu wskazują, że zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się
w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach:
- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
- zrównoważona energetyka,
- surowce naturalne i gospodarka odpadami.
Szczegółowe informacje dotyczące trzeciego naboru dostępne są na stronie programu Sokół.
Dodatkowo 6 marca 2018 r.
w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) odbędzie się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas jego trwania będzie można skonsultować propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów, instalacji czy urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii. Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać do 1 marca.•

Wywiad

ilustracja

Stanisław Kawęcki: - Najważniejsze, żeby robić to co się lubi

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom. Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Stanisławem Kawęckim, którego pasją jest turystyka.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

W krainie baobabów i spacerujących lwów

Od pięciu lat Gambia, a od dwóch Senegal zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Polski. Biura podróży wykorzystały ten fakt i zaczęły organizować egzotyczne wycieczki do dzikiej Afryki, oferując różne atrakcje, m.in. spacer z lwami, na który przymierzałam się w czasie ferii zimowych od trzech lat. W tym roku udało się!

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy