Sondaż publiczny

Czy przejęcie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie jest dobrym pomysłem?

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Odnawialne źródła energii

Tychy • Do 12 lutego można składać dokumentację

ilustracja

Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" do 12 lutego mają czas na złożenie wymaganej dokumentacji technicznej. Należy ją przygotować zgodnie z załącznikami nr 7 (Minimalny zakres projektu koncepcyjno-technicznego mikroinstalacji OZE) i nr 8 (Parametry minimum mikroinstalacji OZE) oraz dostarczyć w terminie do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (IX piętro, pokój 905) Urzędu Miasta Tychy.

Zgodnie z harmonogramem prac dotyczącym przygotowania projektu  pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” do dofinansowania ze środków europejskich w przyszły poniedziałek (12 lutego) kończy się czas na opracowanie we własnym zakresie projektu koncepcyjno-technicznego i/lub dokumentu zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) w przypadku montażu pomp ciepła do c.o. wraz c.u.w. oraz kotła na biomasę.
Przypomnijmy, że  wśród dofinansowywanych źródeł energii są solary, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, a realizacja projektu przyczyniłaby się między innymi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowany poziom dofinansowania na budowę oraz montaż instalacji OZE wynosić będzie aż do 95 proc. kosztów kwalifikowalnych.
W sumie w ramach projektu zostało złozonych 741 wniosków.
Z tej liczby 693 wnioski dotyczyły PV (ogniwa fotowoltaiczne), kolektorów słonecznych – 138, pomp c.w.u. – 63, pomp co+ c.w.u. – 157 oraz kotłów na biomasę – 23.
Po 12 lutego, kiedy zostanie zebrana pelna dokumentacja wniosków zgodnie z załącznikami do programu – 7 i 8, będą one opracowywane w postaci ogólnego wniosku o dofinansowanie
w ramach programu. Jego planowany termin złożenia przez miasto Tychy nastąpi do 26 marca 2018 natomiast planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2019 r.
Szczegółowe informacje o Programie, kolejnych etapach jego realizacji można uzyskać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy oraz telefonicznie pod numerami: 32 776 38 31, 32 776 39 07, 32 776 39 08. Informacja jest także dostępna na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.
Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Wywiad

ilustracja

Stanisław Kawęcki: - Najważniejsze, żeby robić to co się lubi

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom. Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Stanisławem Kawęckim, którego pasją jest turystyka.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

W krainie baobabów i spacerujących lwów

Od pięciu lat Gambia, a od dwóch Senegal zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Polski. Biura podróży wykorzystały ten fakt i zaczęły organizować egzotyczne wycieczki do dzikiej Afryki, oferując różne atrakcje, m.in. spacer z lwami, na który przymierzałam się w czasie ferii zimowych od trzech lat. W tym roku udało się!

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy