Sondaż publiczny

Czy jesteś za zakazem sprzedawania żywego karpia?

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Odnawialne źródła energii

Tychy • Do 12 lutego można składać dokumentację

ilustracja

Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" do 12 lutego mają czas na złożenie wymaganej dokumentacji technicznej. Należy ją przygotować zgodnie z załącznikami nr 7 (Minimalny zakres projektu koncepcyjno-technicznego mikroinstalacji OZE) i nr 8 (Parametry minimum mikroinstalacji OZE) oraz dostarczyć w terminie do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (IX piętro, pokój 905) Urzędu Miasta Tychy.

Zgodnie z harmonogramem prac dotyczącym przygotowania projektu  pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” do dofinansowania ze środków europejskich w przyszły poniedziałek (12 lutego) kończy się czas na opracowanie we własnym zakresie projektu koncepcyjno-technicznego i/lub dokumentu zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) w przypadku montażu pomp ciepła do c.o. wraz c.u.w. oraz kotła na biomasę.
Przypomnijmy, że  wśród dofinansowywanych źródeł energii są solary, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, a realizacja projektu przyczyniłaby się między innymi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowany poziom dofinansowania na budowę oraz montaż instalacji OZE wynosić będzie aż do 95 proc. kosztów kwalifikowalnych.
W sumie w ramach projektu zostało złozonych 741 wniosków.
Z tej liczby 693 wnioski dotyczyły PV (ogniwa fotowoltaiczne), kolektorów słonecznych – 138, pomp c.w.u. – 63, pomp co+ c.w.u. – 157 oraz kotłów na biomasę – 23.
Po 12 lutego, kiedy zostanie zebrana pelna dokumentacja wniosków zgodnie z załącznikami do programu – 7 i 8, będą one opracowywane w postaci ogólnego wniosku o dofinansowanie
w ramach programu. Jego planowany termin złożenia przez miasto Tychy nastąpi do 26 marca 2018 natomiast planowany termin realizacji projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania) – 2019 r.
Szczegółowe informacje o Programie, kolejnych etapach jego realizacji można uzyskać w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy oraz telefonicznie pod numerami: 32 776 38 31, 32 776 39 07, 32 776 39 08. Informacja jest także dostępna na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.
Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku pozyskania przez gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.

Wywiad

ilustracja

Co by pedzioł Szekspir po naszymu?

Za kilka dni ukaże się w księgarniach niezwykła książka tyskiego nauczyciela języka angielskiego, Marcina Melona. Ponieważ jednak niedawno udzielał nam on wywiadu, tym razem rozmowa z rysownikiem, który książkę ilustrował.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Echo historii

ilustracja

Czy Jan Paweł II mógł być ślązakiem?

To zaskakujące pytanie zadałem sobie pewnego pięknego dnia podczas wycieczki do Wadowic. To miasto, leżące w województwie małopolskim, jest – jak powszechnie wiadomo - miejscem urodzenia Karola Wojtyły czyli późniejszego papieża Jana Pawła II. Niezbyt już powszechnie wiadomo, że jego pradziadek był wyznawcą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czyli potocznie luteraninem.

więcej

W naszej kuchni

ilustracja

A to flądra!

„Nawet flądra nie jest bezstronna” - Stanisław Jerzy Lec

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Ograna przez radnych

Rzutem na taśmę, przed wyborami, lędzińska burmistrz próbowała tereny pod centrum sprzedać pod… Lidla

więcej

Partnerzy