Nie siedź w domu

Sondaż publiczny

Frekwencja podczas wyborów samorządowych wyniesie

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowe dotacje dla PEC Tychy

Tychy • Dofinansowanie do projektów

ilustracja

22 grudnia w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, odbyło się podpisanie umówy z   PEC Tychy oraz Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. dla 3 projektów pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”, „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” i „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020.
W listopadzie 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla 3 wyżej wymienionych projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia kolejnych umów o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach i Weglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
W ramach poddziałania 1.7.2  PEC Tychy otrzymał dofinansowanie do  dwóch projektów
1. „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia  wynosi 19.426.457,80 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 8.108.430,00 zł do projektu, zostanie przeznaczona na wybudowanie 0,38 km sieci ciepłowniczej, modernizację 4,35 km sieci, likwidację 21 szt. indywidualnych węzłów cieplnych oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych. W wyniku realizacji projektu PEC Tychy uzyska następujące efekty ekologiczne:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 11235,15 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: Ok. 1912,50GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 1329,25 Mg CO2/rok.
Spadek emisji pyłów: 0,58 Mg/rok.  
2. „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia  wynosi 1 301 622,05 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 687 260,00 zł do projektu, zostanie przeznaczona na wybudowanie 1,04 km sieci ciepłowniczej oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych. W wyniku realizacji projektu PEC Tychy uzyska następujące efekty ekologiczne:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 1099,38 GJ/rok.
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: ok. 1409,21 GJ/rok.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 75,11 Mg CO2/rok.
Spadek emisji pyłów: 0,50 Mg/rok.

Wywiad

ilustracja

Niezbędny kwiatek do kożucha

Rozmowa z, nauczycielem, pisarzem, propagatorem edukacji regionalnej

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Echo historii

ilustracja

Papież śląski ale niewygodny

Pius X prawie na pewno był Ślązakiem. Ale cicho-sza

więcej

W naszej kuchni

ilustracja

Czas na bakłażana!

Bakłażan, czy oberżyna? Nie do końca wiadomo, która z tych nazw jest bardziej popularna. Wiadomo jednak, że jeśli kiedyś usłyszymy o psiance podłużnej, jajku krzewiastym, bakmanie, czy gruszce miłosnej możemy się bardzo zdziwić...

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Giżyński Gate!

Znowu nas wyrolowali. Rolnicy w swoich sprawach zamiast do Mikołowa, będą jeździć do Częstochowy

więcej

Partnerzy