EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowe dotacje dla PEC Tychy

Tychy • Dofinansowanie do projektów

ilustracja

22 grudnia w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, odbyło się podpisanie umówy z   PEC Tychy oraz Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. dla 3 projektów pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”, „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” i „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020.
W listopadzie 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla 3 wyżej wymienionych projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia kolejnych umów o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach i Weglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
W ramach poddziałania 1.7.2  PEC Tychy otrzymał dofinansowanie do  dwóch projektów
1. „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia  wynosi 19.426.457,80 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 8.108.430,00 zł do projektu, zostanie przeznaczona na wybudowanie 0,38 km sieci ciepłowniczej, modernizację 4,35 km sieci, likwidację 21 szt. indywidualnych węzłów cieplnych oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych. W wyniku realizacji projektu PEC Tychy uzyska następujące efekty ekologiczne:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 11235,15 GJ/rok
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: Ok. 1912,50GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 1329,25 Mg CO2/rok.
Spadek emisji pyłów: 0,58 Mg/rok.  
2. „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia  wynosi 1 301 622,05 zł. Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 687 260,00 zł do projektu, zostanie przeznaczona na wybudowanie 1,04 km sieci ciepłowniczej oraz likwidację 15 szt. palenisk węglowych. W wyniku realizacji projektu PEC Tychy uzyska następujące efekty ekologiczne:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: ok. 1099,38 GJ/rok.
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: ok. 1409,21 GJ/rok.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: ok. 75,11 Mg CO2/rok.
Spadek emisji pyłów: 0,50 Mg/rok.

Wywiad

ilustracja

Ewa Gorczyca o zsyłce na Sybir, świętach i pogodnej jesieni

Kto nie był na zesłaniu, nie zrozumie, kto był, nigdy nie zapomni

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

Portugalia - tam, gdzie kończyła się Ziemia

13 maja papież Franciszek dokonał w Fatimie kanonizacji pastuszków Franciszka i Hiacynty, którym 100 lat temu objawiła się w tym miejscu Matka Boża. Na beatyfikację czeka siostra Łucja, która zmarła 13. grudnia 2005 w klasztorze w Coimbrze. Ja długi majowy weekend, niezbadanymi wyrokami Opatrzności Bożej, spędziłam na wycieczce w Portugalii. Mało wiedziałam o tym kraju, który jest ponad trzy razy mniejszy pod względem powierzchni i ludności od Polski, ale bardzo podobny jeśli chodzi o tradycje patriotyczne i religijne.

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy