Nie siedź w domu

Sondaż publiczny

Frekwencja podczas wyborów samorządowych wyniesie

EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Łatwiej o kredyt na wymianę systemów grzewczych

Region • Dzięki współpracy WFOŚiGW w Katowicach z bankami

ilustracja

Można już ubiegać się o kredyt z dotacją na realizację zadań: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenie do kanalizacji.

Jak informowaliśmy w Echu, w październiku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę z bankami: Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Krakowskim Bankiem Spółdzielczym o współpracy przy udzielaniu kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz. Udzielane przez banki kredyty o preferencyjnych warunkach i  dotacje, przeznaczone mają zostać na wskazane przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia do kanalizacji. Korzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W roku 2017 Fundusz przekazał do dyspozycji banków kwotę 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie kredytów oraz kwotę 1.600.000,00 zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie kredytu.
Można starać się o dofinansowanie projektów realizowanych na obszarze województwa śląskiego w zakresie:
1. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez: – budowę, modernizację lub wymianę systemów grzewczych na bardziej efektywne ekologicznie, w tym piece lub kotły wraz z wewnętrzną instalacją c.o., – budowę systemów z udziałem odnawialnych źródeł energii, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, – zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych wraz z utylizacją odpadów zawierających azbest poprzez: docieplenia, wentylacje z odzyskiem ciepła i inne;
2. przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączenia do kanalizacji.
Jak czytamy w regulaminie podstawa i wysokość kredytu i dofinansowania kształtuje się następująco:
1. kredyt udzielany jest do 75% nakładów inwestycyjnych brutto, lecz nie więcej niż 300 000 zł;
2. uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20% wartości kredytu wypłacana łącznie z kredytem w ciągu 2 miesięcy od daty rozliczenia zadania i potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego;
3. kredyt wraz z dotacją zostaną wypłacone łącznie, jednorazowo, po prawidłowym rozliczeniu zadania;
4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
5. czas obowiązywania umowy: do 10 lat, od dnia zakończenia zadania;
Cały regulamin dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach oraz w placówkach bankowych współpracujących z Funduszem

Wywiad

ilustracja

Niezbędny kwiatek do kożucha

Rozmowa z, nauczycielem, pisarzem, propagatorem edukacji regionalnej

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Echo historii

ilustracja

Papież śląski ale niewygodny

Pius X prawie na pewno był Ślązakiem. Ale cicho-sza

więcej

W naszej kuchni

ilustracja

Czas na bakłażana!

Bakłażan, czy oberżyna? Nie do końca wiadomo, która z tych nazw jest bardziej popularna. Wiadomo jednak, że jeśli kiedyś usłyszymy o psiance podłużnej, jajku krzewiastym, bakmanie, czy gruszce miłosnej możemy się bardzo zdziwić...

więcej

Reportaż

ilustracja

Do Ziemi Świętej z orkiestrą symfoniczną z Bergisch Gladbach

Izrael • Projekt „Razem” niemieckich i izraelskich muzyków

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Giżyński Gate!

Znowu nas wyrolowali. Rolnicy w swoich sprawach zamiast do Mikołowa, będą jeździć do Częstochowy

więcej

Partnerzy