EKO Echo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Łatwiej o kredyt na wymianę systemów grzewczych

Region • Dzięki współpracy WFOŚiGW w Katowicach z bankami

ilustracja

Można już ubiegać się o kredyt z dotacją na realizację zadań: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenie do kanalizacji.

Jak informowaliśmy w Echu, w październiku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę z bankami: Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Krakowskim Bankiem Spółdzielczym o współpracy przy udzielaniu kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz. Udzielane przez banki kredyty o preferencyjnych warunkach i  dotacje, przeznaczone mają zostać na wskazane przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia do kanalizacji. Korzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W roku 2017 Fundusz przekazał do dyspozycji banków kwotę 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie kredytów oraz kwotę 1.600.000,00 zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie kredytu.
Można starać się o dofinansowanie projektów realizowanych na obszarze województwa śląskiego w zakresie:
1. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez: – budowę, modernizację lub wymianę systemów grzewczych na bardziej efektywne ekologicznie, w tym piece lub kotły wraz z wewnętrzną instalacją c.o., – budowę systemów z udziałem odnawialnych źródeł energii, takich jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, – zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych wraz z utylizacją odpadów zawierających azbest poprzez: docieplenia, wentylacje z odzyskiem ciepła i inne;
2. przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączenia do kanalizacji.
Jak czytamy w regulaminie podstawa i wysokość kredytu i dofinansowania kształtuje się następująco:
1. kredyt udzielany jest do 75% nakładów inwestycyjnych brutto, lecz nie więcej niż 300 000 zł;
2. uzupełnieniem kredytu jest dotacja w wysokości 20% wartości kredytu wypłacana łącznie z kredytem w ciągu 2 miesięcy od daty rozliczenia zadania i potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego;
3. kredyt wraz z dotacją zostaną wypłacone łącznie, jednorazowo, po prawidłowym rozliczeniu zadania;
4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
5. czas obowiązywania umowy: do 10 lat, od dnia zakończenia zadania;
Cały regulamin dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach oraz w placówkach bankowych współpracujących z Funduszem

Wywiad

ilustracja

Stanisław Kawęcki: - Najważniejsze, żeby robić to co się lubi

„Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” - powiedział papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 roku. W myśl tych słów na łamach Echa cyklicznie publikujemy relacje seniorek, seniorów z cyklu "Babciu, Dziadku opowiedz swoim wnuczętom. Nie wystarczy bowiem zadzwonić tylko do nich od czasu do czasu pytając zdawkowo o zdrowie i jak leci, aby dowiedzieć się jak ciekawe historie mają do opowiedzenia. Dzisiaj z tego cyklu przedstawiamy rozmowę Danuty Wencel z Stanisławem Kawęckim, którego pasją jest turystyka.

więcej

Stare fotografie

ilustracja

Mąż wyrusza na wojnę

Maria Piekorz (1879-1951), szanowana akuszerka bojszowska z pierwszym mężem Grelą, który jako marynarz poległ na I wojnie światowej.

więcej

Pisaliśmy przed laty

ilustracja

Siedem lat z „Echem”

Zacznę od pewnej refleksji. To była szczęśliwa siódemka. Moje siedem lat pracy w redakcji „Echa” - czas zdobywania szlifów dziennikarskich i nieustających emocji. Dlatego zaproszenie redaktora naczelnego do napisania wspomnień przyjęłam ze wzruszeniem, ale też z niepokojem, czy potrafię odtworzyć z przeszłości coś istotnego...

więcej

Reportaż

ilustracja

W krainie baobabów i spacerujących lwów

Od pięciu lat Gambia, a od dwóch Senegal zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Polski. Biura podróży wykorzystały ten fakt i zaczęły organizować egzotyczne wycieczki do dzikiej Afryki, oferując różne atrakcje, m.in. spacer z lwami, na który przymierzałam się w czasie ferii zimowych od trzech lat. W tym roku udało się!

więcej

Naszym tropem

ilustracja

Przeznaczona na deweloperkę?

Co dalej z budynkiem po SP 21?

Zamknięta od trzech lat szkoła przy ulicy Młodzieżowej 7 w Tychach wciąż stoi bezczynnie. Choć w budynku tkwi ogromny potencjał, nikt dotąd nie podjął jakichkolwiek kroków, by go wykorzystać.

więcej

Interwencje

ilustracja

Poniewierka na stare lata

Tychy • Eksmisja do baraków na ul. Świerkowej

więcej

Partnerzy